” Jos sinulla on kiire, älä tee mitään. ”

– Anton Tšehov –

Markkinoinnin palvelut
valmennukset, kehitystyö, konsultointi

Markkinoinnin palvelut
valmennukset, kehitystyö, konsultointi

Asiakasarvokartoitus

Asiakasarvokartoitus selvittää mm. ne nykyasiakkaillesi lisäarvoa tuoneet tekijät,
joilla on ollut merkityksellinen rooli yhteistyönne alkamiseen. Samalla saamme
tietää syyn, minkä vuoksi asiakkaasi ovat valinneet juuri sinun yrityksesi
palvelun tai tuotteen.

Kartoituksen lopputuote on raportti, joka tuo hyötyä johdon päätöksen tekoon,
markkinoinnillisiin viestintäratkaisuihin ja myynnin onnistumiseen.

Asiakastarvekartoitus suunnataan uusiin asiakkaisiin, jotta myynti saa
hyödyllistä ja tuloksellisuutta parantavaa tietoa. Tämän lisäksi myynnin arvokas
aika voidaan käyttää pelkästään kaikkein potentiaalisimmille ja esilämmitettyille
kontakteille myymiseen. Lue lisää asiakastutkimuksista.

Palveluiden tuotteistaminen

Tuotteistamisen idea on tehdä palvelustasi mahdollisimman helposti ostettavissa oleva tuote.
Tuotteistus voidaan nähdä osana tuotekehitystä ja se perustuu asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen.

Autamme sinua tekemään palvelustasi ja asiantuntijuudestasi tuotteistetun palvelutuotteen. Se
helpottaa sekä palvelun tuottamista että ostamista. Tuotteistus on yrityksesi sisällä pääasiassa dokumentointia, sisällön luomista ja hyväksi havaittujen käytäntöjesi kirjaamista ohjeiksi.
Niiden perusteella koko henkilökuntasi osaa tuottaa palvelun asiakkaalle. Tuotteistettu palvelu kertoo palvelun sisällön, asiakashyödyt, hinnan tai hinnoitteluperusteet ja yritykselläsi on
palvelutuotteelle nimetty vastuuhenkilö.

Digitaalinen markkinointi

Autamme asiakkaitamme digistrategian luomisessa, hyödyntämään digimarkkinoinnin mahdollisuuksia ja tekemään parempaa tulosta niiden kautta. Kaikessa on kyse asiakkaiden tavoittamisessa ja palvelemisessa sähköisten kanavien avulla. Avullamme löydät omalle yrityksellesi parhaiten toimivat kanavat ja vältyt uhraamasta aikaa ja rahaa sellaisiin ratkaisuihin, jotka eivät tuota sinulle mitään.

Sponsorointistrategia ja sponsoroinnin hyödyntämissuunnitelma

Sponsorointi on yksi markkinointiviestinnän osa-alue, joka parantaa yrityksen tunnettuuta,
auttaa erottautumaan ja on todiste yrityksen yhteiskuntavastuusta sekä välittämisestä.
Sponsoroinnin tulee olla yrityksesi liiketoimintastrategiasi mukaista ja osa kokonaisviestintää.
Sponsorointistrategia on kirjallinen suunnitelma, jossa on määritelty sponsoroinnin strategiset
linjaukset ja sponsoroinnin asema markkinointiviestinnän kokonaisuudessa.

Hyödyntämissuunnitelma suosittelee sponsoroinnin kohteita, ideoi sen roolia
markkinointiviestinnässä ja tuo luovia ehdotuksia käytännön mahdollisuuksiin hyödyntää
sponsorointia. Tällaisen toiminnan avulla sponsorointi muuttuu investoinniksi, joka hyödyttää
yritystäsi ja myös sponsoroitavaa kohdetta. Sponsoroinnin avulla luot tunnepitoisen ja
positiivisen yhteyden yrityksesi ja asiakkaidesi/henkilöstösi välille.

Haluatko saada irti enemmän hyötyä sponsoroinnista? Ota meihin yhteyttä.

Innovaatioiden kaupallistaminen

Haluamme nopeuttaa tuotekehityksen positiivisia vaikutuksia liiketoimintasi
kasvuun. Mitä aiemmassa vaiheessa kaupallistaminen otetaan mukaan
tuotekehitysprosessiiin, sen parempia tuloksia tulet saamaan. Käytännössä hyöty
tulee esimerkiksi siitä, että tuotekehitys saa ajoissa tietoa siitä, millaisista
ratkaisuista asiakkaat ovat valmiita maksamaan.

Työnantajabrändin kehittäminen

Työnantajabrändin kehittäminen on aina strateginen päätös, johon vaaditaan yrityksesi johdon
tuki. Työnantajabrändi on yksi brändäyksen muoto, jonka avulla voit erottautua kilpailijoista
positiivisesti. Sen rakentaminen vaikuttaa työntekijöidesi sitoutumiseen ja viihtyvyyteen sekä
työnantajakuvaan. Sillä on suuri merkitys houkutellessasi huippuosaajia työntekijöiksesi ja
samalla se pienentää rekrytointikustannuksia.

Tutkimukset osoittavat, että yrityskulttuuriin panostaneet yritykset kasvattavat nopeammin
liikevaihtoa ja tuottavuutta. Ero konkretisoituu esimerkiksi työntekijöiden vaihtuvuudessa ja
sairauspoissaolojen määrässä.

Keskustelemme mielellämme lisää mahdollisuudesta parantaa yrityksesi tulosta
työnantajabrändin avulla.

OTA YHTEYTTÄ

Puh. 044 206 4405 / Katri Tulokas
katri.tulokas(at)klaria.fi